Nejste přihlášeni. Některé části modulu vyžadují autorizaci.
||
RTS DATA

Digitalizovaný soubor oceňovacích podkladů, technických a cenových podmínek, technických a technologických parametrů včetně směrných cen stavebních a montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb v různém stupni agregace.

Účel užití

RTS DATA jsou primárně určena pro sestavení předpokládané hodnoty stavební zakázky, stanovení typu a objemu konstrukcí a soupisu prací a dodávek s ohledem na fáze investičního procesu a podrobnosti projektové dokumentace. Jako základní informační aktivum najdou využití především u společností, které se zabývají navrhováním, projektování, a realizací stavebních děl.

Struktura

Cenové ukazatele Směrné ceny stavebních objektů za m3 obestavěného prostoru u pozemních staveb a metr délky u inženýrských staveb.
Konstrukční prvky
V modulu RTS DATA je jako soubor konstrukcí a prvků, které se fyzicky mohou nacházet na stavbě a mohou mít 3D vyjádření v oblasti informačního modelování staveb. Jsou součástí systému RTS BIM a jejich nejvyšší entitou je stavební objekt členěn dle klasifikace JKSO.
RTS BIM je systém klasifikačního systému a parametrů, které konstrukce (na základě jejich zaklasifikování v modelu stavby) doprovázejí.
Klasifikační systém je stromové struktury a rozpadá se přes funkční díly, podfunkční díly na konstrukční prvky a jejich technické specifikace.
Parametry jsou rozděleny do pěti základních skupin, a kromě účelu technického popisu a definice konstrukce mají za úkol konstrukci navrhnout, pomoci postavit ale také ocenit a určit její časovou náročnost.
Více o informačním modelování stavby se dočtete zde.
Agregované položky
Ceník je určen pro sestavení orientační ceny zejména ve fázi projektu pro stavební povolení. Dále je určen pro ocenění konstrukcí ve fázi projektu pro provádění staveb, jestliže se konstrukce v projektu shoduje s popisem položky.
Položky v ceníku svou skladbou obsahují zastoupení základních položek prací, materiálů a přesunu hmot. Jednotlivé agregace mají určující měrnou jednotku. K této jednotce jsou spočteny spotřeby množství položek základních.
Ceník prací
Ceník prací obsahuje kompletní sadu položek prací HSV, PSV, montáží včetně aktuální cenové hladiny. Současně nabízí položky vedlejších a ostatních nákladů stavby.
Základní položky v ceníku prací se člení do struktury výše popsané a následně dle TSKP. Položky obsahují normu, která definuje spotřebu zdrojů (materiál, profesi a stroj) nutných pro její realizaci.
Ceníky materiálů
Ceník materiálů a specifikací obsahuje nejčastěji používané výrobky ve stavebnictví dostupné na českém trhu. Ceník materiálů je kompletní seznam oborů, druhů a položek materiálů včetně aktuální ceny na českém trhu.
Položky v něm jsou řazeny dle oborů materiálů řazeného pomocí číselného kódu a dle druhů materiálů, které zohledňují účel výrobku. Cena materiálu je včetně pořizovacích nákladů a uvedeného zdroje ceny položky materiálu.
Technické podmínky
Technické podmínky vymezují požadavky objednatele na standard provedení stavebních prací a dodávek a slouží k jednoznačné identifikaci požadovaných prací.
Například: monolitická železobetonová, zděná z keramických tvárnic, těžká skladba (specifikace souvrství).
Cenové podmínky
Cenové podmínky vymezují rozsah činností zahrnutých v položkách stavebních prací, definují způsob měření měrných jednotek a určují typ objektů, pro které jsou položky prací určeny.
Protokoly o vývoji cen stavebních materiálů a skupin prací
Soubor informací reagující na vývoj cen stavebních prací a materiálů. Jsou předkládány formou meziměsíční indexů.
Terminologický slovník
Slovník pojmů používaných v cenové soustavě RTS DATA. Slovník napomáhá porozumět a objasnit pojmy použité v textech, názvech a popisech.

Ceníky prací

Ceník prací obsahuje kompletní sadu položek prací HSV, PSV, montáží včetně aktuální cenové hladiny. Současně nabízí položky vedlejších a ostatních nákladů stavby.

Základní položky v ceníku prací se člení do struktury výše popsané a následně dle TSKP. Položky obsahují normu, která definuje spotřebu zdrojů (materiál, profesi a stroj) nutných pro její realizaci.

HSV

Obsahují kompletní sadu položek prací HSV včetně aktuální cenové hladiny.

PSV

Obsahují kompletní sadu položek prací PSV včetně aktuální cenové hladiny.

Montážní práce

Obsahují kompletní sadu položek montážních prací včetně aktuální cenové hladiny.

Ceníky materiálu

Ceník materiálů a specifikací obsahuje nejčastěji používané výrobky ve stavebnictví dostupné na českém trhu. Ceník materiálů je kompletní seznam oborů, druhů a položek materiálů včetně aktuální ceny na českém trhu.

Položky v něm jsou řazeny dle oborů materiálů řazeného pomocí číselného kódu a dle druhů materiálů, které zohledňují účel výrobku. Cena materiálu je včetně pořizovacích nákladů a uvedeného zdroje ceny položky materiálu.

Konstrukční prvky

V modulu RTS DATA je jako soubor konstrukcí a prvků, které se fyzicky mohou nacházet na stavbě a mohou mít 3D vyjádření v oblasti informačního modelování staveb. Jsou součástí systému RTS BIM a jejich nejvyšší entitou je stavební objekt členěn dle klasifikace JKSO.

RTS BIM je systém klasifikačního systému a parametrů, které konstrukce (na základě jejich zaklasifikování v modelu stavby) doprovázejí.

Klasifikační systém je stromové struktury a rozpadá se přes funkční díly, podfunkční díly na konstrukční prvky a jejich technické specifikace.

Parametry jsou rozděleny do pěti základních skupin, a kromě účelu technického popisu a definice konstrukce mají za úkol konstrukci navrhnout, pomoci postavit ale také ocenit a určit její časovou náročnost.

Více o informačním modelování stavby se dočtete zde.

Agregované položky

Ceník je určen pro sestavení orientační ceny zejména ve fázi projektu pro stavební povolení. Dále je určen pro ocenění konstrukcí ve fázi projektu pro provádění staveb, jestliže se konstrukce v projektu shoduje s popisem položky.

Položky v ceníku svou skladbou obsahují zastoupení základních položek prací, materiálů a přesunu hmot. Jednotlivé agregace mají určující měrnou jednotku. K této jednotce jsou spočteny spotřeby množství položek základních.

HSV

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek prací HSV včetně aktuální cenové hladiny.

PSV

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek prací PSV včetně aktuální cenové hladiny.

Montážní práce

Obsahují kompletní sadu agregovaných položek montážních prací včetně aktuální cenové hladiny.

Druhy materiálu

Hierarchická|stromová struktura řazení položek materiálů dle jejich umístění, účelu či využití. Nejnižší entita stromu má vazbu na harmonizovanou nebo určenou normu, případně je doplněn o technický návod.

Obory materiálu

Obsahují kompletní seznam oborů materiálů a jejich položek včetně aktuální cenové hladiny.