RTS CLOUD

Svět stavebnictví na dotek se stává skutečností

Je novinkou na trhu webových portálů se zaměřením na stavebnictví. Poskytuje informace, SW aplikace, komunikační platformu a speciální uložiště pro všechny, kteří se účastní na životním cyklu stavební zakázky. Základním cílem je přispět k digitalizaci procesů nutných pro úspěšnou realizaci stavebního díla a neméně důležitým cílem je kultivace prostředí v segmentu stavebnictví.

E-shop Portfolio Kontakt
Přihlásit

Nemáte účet?
Získejte licenci

RTS DATA

Digitalizovaný soubor oceňovacích podkladů, technických a cenových podmínek, technických a technologických parametrů včetně směrných cen stavebních a montážních prací, dodávek materiálů a souvisejících služeb v různém stupni agregace.

  • Konstrukční prvky
  • Položky prací
  • Materiálové specifikace
Otevřít

CENOVÝ INDEX

Poskytuje aplikační moduly pro zpracování Změnových listů v průběhu realizace stavební zakázky. Výpočet náhrady ceny na základě neočekávaného vývoje cen stavebních materiálů. Opírá se o doporučení MMR a ÚOHS a integruje metodické doporučení RTS.

  • Protokol vývoje cen
  • Zpracování změnových listů zakázek
  • Evidence zakázek
Otevřít

BIM manažer

Aplikační modul určený k sestavení soupisů konstrukcí a jeho ocenění ve struktuře konstrukčních prvků – RTS BIM, s přímou vazbou na digitální model stavby.


  • Soupis konstrukcí
  • Ocenění soupisu
  • Zdroj pro položkový rozpočet
  • Evidence zakázek
Již brzy